RESPOSTA AL CORREU DE DA en valencià I

Ir abajo

RESPOSTA AL CORREU DE DA en valencià I

Mensaje  cuk el Mar Dic 02, 2008 11:01 pm

VALENCIÀ


En primer lloc, volem dir que ens pareix lamentable que s'haja enviat aquest correu a tots els estudiants de la UPV amb l'excusa de desmentir tot el que els grups “anti-bolonya” estan dient sense passar per cap filtre i posant-se l'etiqueta de “contar la realitat“ quan s'estan dient coses falses, amb un text molt modalitzat, pro-bolonya i incitant a la “no revolució”

Nosaltres no comptem amb una llista de correus que arribe a tota la universitat, però farem el possible perquè arribe a tothom la nostra contestació."Queridos compañeros,

Os escribimos este correo con la intención de informaros un poco sobre algunos temas relacionados con el proceso de Bolonia, que tanto esta sonando estos días y del que a bien seguro habéis oído mil historias, para bien y para mal. Os vamos a pedir 10 minutitos para que podáis tener unas trazas de la situación real de la UPV en estos momentos en todo lo relacionado a este proceso.

Antes de empezar a hablar de este proceso hay que tener en cuenta que hay dos organismos de decisión, el ministerio y las universidades, cada uno con sus obligaciones y sus campos de acción, y antes de achacar nada a alguno de ellos hay que tener muy claro a quien corresponde esa responsabilidad.

Empecemos por hablar de las responsabilidades del Ministerio y de las noticias y rumores que corren al respecto:


¿Van a desaparecer las becas? ¿Sólo va a haber becas-préstamos?

NO. El presupuesto de becas del Ministerio lleva una trayectoria ascendente y no van a dejar de existir. Obviamente, la postura de las Delegaciones de Alumnos en España, así como la de la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) es asegurarse de que esto va a ser así. Es absurdo quejarse de esto en una Universidad cuando la Universidad ya está defendiendo esta postura. Además, el mismo Rector de la UPV se encuentra en la ejecutiva de la CRUE actualmente. Las becas-préstamo serán una opción más de financiarte los estudios, completamente independientes de las becas actuales.En primer lloc, no s'està dient que el procés de Bolonya eliminarà les beques actuals, sinó que allò que es diu i es denuncia és que la implantació de les beques-préstec posen en perill les actuals de fons perdut basant-se en els referents d'altres països europeus on s'ha implantat aquest sistema d’ajudes on els dos tipus de beques van començar a coexistir per després desaparèixer per complet les beques a fons perdut.
En segon lloc, aquestes han sigut l’única resposta respecte a la dimensió social del procés que han donat els ministres repecte al treball de les diferents comissions, i creiem que hipotecar-nos en els estudis no és un vertadera solució, ja que al cap i a la fí és una manera més de que els bancs ens enganxen i que estiguem endeutats amb ells.
Finalment, gent de delegació ens ha dit que aquestes beques sols s'aplicaran als màsters no oficials. Al parèixer són els únics que ho pensen, ja que des de la Declaració de Berlín (2003) s'està estudiant les seves realitats d'aplicació per als graus i màsters oficials. També tenim exemples reals on s’han facilitat beques d’aquest tipus per cursar màsters oficials, ja que són ajudes « semipúbliques » concedides per cursar estudis públics.¿Van a desaparecer muchas titulaciones porque sólo se está buscando la rentabilidad de las carreras?

NO. Este es uno de los principales argumentos de los grupos antibolonia. A su vez, una de sus mayores reclamaciones es que la universidad tendría que estar basada en presupuestos públicos. Si esto es así, lo que no es aceptable es que tengamos una carrera que tiene una demanda de 5 alumnos por centro en 80 centros. Lo que habrá que hacer es reducir el número de centros que imparten esta titulación para que, básicamente, no haya titulaciones con más profesores que alumnos... que los estamos pagando todos. Simplemente es una cuestión de sentido común. No es que vayan a desaparecer, sino que se reorganizarán. Si queremos que todo sea gasto público tenemos que ser responsables con este gasto público.
Creem que desviar la resposta dient que “els grups anti-bolonya volen que la universitat estiga basada en pressupostos públics i no es donen compte que les titulacions amb 5 alumnes és un malbaratament d'aquesta despesa” ens pareix absurde.
Des de la Generalitat s'han imposat criteris d’empleabilitat i rendibilitat econòmica per validar les noves titulacions, com és el cas de no aprovar aquelles titulacions amb menys de 60 alumnes, quan al mateix temps el procés de bolonya defensa com una pauta d'innovació pedagògica fer classes de grups reduïts. Com s'entén açò? Nosaltres creiem que aquests criteris haurien de ser acadèmics i científics. Que passa amb la gent que estudia per culturitzar-se més i prou?¿Va a ser imposible estudiar y trabajar? ¿40 horas semanales?

Falso. Para empezar, lo de las 40 horas semanales no es algo que haya surgido ayer, desde hace muchísimos años que se dice que para llevar la carrera perfectamente hay que estudiar 3 horitas al día en casa después de las clases. Otra cosa es lo que cada uno haga después. Con "Bolonia" se pretende orientar el estilo de dar clases a algo mucho más práctico y que no dependamos tanto de un examen final, incluso que haya casos en que no exista. Es decir, evaluación continua y más trabajos. Por supuesto esto supondrá mayor trabajo durante el curso. Aún así, una postura que se ha defendido y por la que se está trabajando desde la Delegación de Alumnos, es porque eso no incompatibilice los estudios con trabajar y que pueda haber alternativas.En aquesta reforma es contempla la figura de “l'estudiant a temps complet” i les 40 hores setmanals es converteixen en una condició per aprovar. (RD 1393/2007). Els cursos de grau tindran 60 crédits ECTS, els quals seran d'entre 25 a 30 hores de càrrega lectiva quan abans eren de 10 hores (més o menys) de classe. Per tant, creiem que és impossible treballar i estudiar al mateix temps a causa de l'increment d’aquesta càrrega. Quan es va traslladar aquesta problemàtica als responsables de l'elaboració d'aquesta reforma, van acceptar que era cert, i en algunes universitats s'ha donat “l'alternativa” de treure`t el grau en 8 anys.
Ja sabem que molts de nosaltres passem moltes hores a la universitat, però creiem que amb el reconeixement de l'estudiant a temps complet es desfavoreix cada vegada més el compaginament d'altres activitats (treball, conservatori, esport...).
¿Se va a privatizar la universidad?

Esto es una situación muy compleja. No se va a privatizar, de hecho una de las cosas que se buscan desde la CRUE es que el Ministerio aumente el gasto en educación, que en España es hasta casi 4 veces menor que en algunos países de la UE. Pero la universidad, además de centro docente, es una fuente de investigación y de generación de recursos que se pueden vender a empresas y habrán inversiones de empresas, así como creación de cátedras en la universidad... porque eso supone poder mejorar infraestructuras y muchas otras cosas. Supone que podamos desarrollar institutos de investigación y que tengamos la opción de desarrollar mejores proyectos de fin de carrera, que se puedan generar más becas de especialización y colaboración en estos institutos, que además estas becas te sirvan para desarrollar tu proyecto e incluir una línea más en tu currículum, etc... Si esto está en esta línea... nosotros no vemos el coco por ninguna parte.“Açò és una situació molt complexa? “ Per què no diuen que “no” com en els altres casos?
Este és un dels punts més importants, ja que no ens neguen que entraran, sinó que defensen que serà positiu. El nostre mateix rector ha declarat la seva intenció d'apropar-se més a les universitats d'EEUU i de Japó, el que suposa convertir-se en una universitat oberta a la iniciativa privada, més competitiva, que és converteix a la pràctica en una universitat creadora de desigualtats. Els qui defensem un ensenyament públic estem en contra de l'entrada indiscriminada de les empreses a la universitat perquè suposarà la reducció de llibertat d'elecció de les línies d'investigació i l'oferta dels másters oficials.¿Es la ANECA el eje del mal y esta influenciada por las empresas, no por gente afín a la Universidad?

Falso. Este rumor es uno de los que más se ha prodigado y es completamente absurdo, de hecho, hay incluso alumnos en las comisiones de evaluación de planes de estudios. Lo que sí que es reclamable a la ANECA - y la CRUE también está de acuerdo con las Delegaciones de Alumnos y se está apoyando - es que faltan especialistas en algunos campos y más gente para valorar todo esto, ya que en algunos casos se está pidiendo ayuda a las agencias de calidad de las comunidades autónomas. Luego, la ANECA no es una mala idea ni va contra la universidad, lo que le falta es incorporar más personal.
Allò important són els criteris de l'ANECA, els quals no hem debatut la comunitat universitària (en especial els estudiants). Aquests criteris serveixen per validar els nous plans d'estudi (per tant l’ANECA té poder de decisió i no només de control) i molts d'ells estan relacionats en la demanda del mercat, com havíem avançat abans. Com a exemple, podeu veure a la web de l'ANECA els seus programes Docentia i Verifica. A més, són els mateixos criteris per a totes les titulacions. És el mateix una carrera d'humanitats que una enginyeria?
A banda, aquests criteris tenen un segon objectiu pervers des del punt de vista de la igualtat entre centres: també s'utilitzaran per fer un “rànking” d'universitats, on les que acaten en la seua totalitat aquests criteris figuraran al principi. I per finalitzar, amb una altra via com és especificar en el títol la universitat on has cursat els estudis, s’afegeix més competitivitat entre universitats i més desigualtat dins del sistema.
Finalment, cal afegir la presència d'un altre òrgan de decisió, l'AVAP, una agència autonòmica la directiva de la qual ha sigut nomenada per la Generalitat i cap membre pertany a l'àmbit universitari; fet del qual deduïm la pèrdua d’autonomia de les universitats i el gran poder de decisió en mans de polítics els criteris dels quals res tenen a veure amb els criteris acadèmics.


Pasemos ahora a cosas que serán responsabilidad de la universidad:

¿Se van a encarecer los títulos y me va a costar un pastón sacarme la carrera?

Vamos a ver, actualmente los títulos se componen de primer y segundo ciclo al precio que todos conocemos y luego está la opción de hacer el doctorado, cuyos precios eran de hasta cinco veces el precio de un crédito normal.

Con la reforma pasamos a tener grados de 4 años que comprenderán lo que vienen siendo ahora los primeros ciclos y parte también de la formación que se recibe en un segundo ciclo; y posgrados (másters) de 1 o 2 años que comprenderán la formación que recibes en un segundo ciclo y la formación necesaria para acceder al doctorado y a la realización de la tesis doctoral. Los grados seguirán teniendo el mismo precio que han tenido hasta ahora los primeros y segundos ciclos, mientras que los precios de máster se escogen por cada universidad entre una horquilla de precios fijada por la Comunidad Autónoma. Concretamente en la UPV estos precios están sobre los 28€/crédito. Mirándolo exclusivamente así, sí, aumentan los precios. Pero claro, es que en esta formación estamos incluyendo los cursos de doctorado también, que eso es lo que no se suele contar cuando la gente se queja sin haberse informado adecuadamente. Por poner un ejemplo, la matrícula de dos años de un segundo ciclo, costaría 700€/curso aproximadamente, mientras que el año posterior que hay que realizar de cursos de doctorado estaría en torno a las 1500€ (aproximadamente 50€ por crédito, pero menos créditos que un curso normal). Dos años de máster a 28€/crédito están en torno a los 1500€/año, sólo que además habrá casos en los que no será necesario hacer dos cursos, sino un sólo curso, con lo cual el montante global incluso se reduce.

Es cierto que no todo el mundo actualmente cursa la totalidad de los estudios universitarios, pero lo correcto es mirarlo en conjunto.

Por otra parte, la CRUE está también comprometida a que no aumenten las tasas de matrícula.


En primer lloc, si en el BOE ja està marcada la forqueta de preus, no és cert que la universitat decideix totalment.
En segon lloc, la gent que no es vol doctorar (la major part), perquè ha de pagar el màster oficial a 28,56 € el crèdit quan ara la gran majoria sols paguen al voltant de 12 € el crèdit per una enginyeria superior?
Quan parlem de la pujada dels preus no ens ho inventem, alguns vicerectors ja han dit que els preus pujaran com a mínim al doble, el nostre rector va dir en una conferència a Guadalajara que els preus de les carreres havien d'acostar-se més al seu cost real, i finalment, ens basem en casos reals: actualment el màster oficial d’enginyeria de computadors costa aquest preu.
Si volem fer comptes, fem-los bé. Actualment una enginyeria tècnica costa al voltant de 2.500€ i el grau costarà al voltant de 3.350€, es a dir, 850€ més car. Mentre que si volem fer els dos anys del cicle superior ens costa al voltant dels 1.400€. El postgrau de dos anys ens costarà uns 3.400€, es a dir, uns 2.000€ més.
Al final es parlarà dels continguts.¿Qué va a pasar con los planes de Estudios de las carreras?

Aquí es donde realmente nos tocará pelearnos duro a las Delegaciones de Alumnos de cada centro, que sí que estarán representadas en las comisiones encargadas de esto en sus centros. Pero... ¡¡es que es algo que todavía no se ha hecho, porque aún no ha llegado el momento!! Y esto es lo que realmente será importante, para hacer planes de estudios coherentes y destinados a que realmente se mejore nuestra formación.


En primer lloc, creiem que s'ha d'aturar el procés per poder debatre'l entre tota la comunitat universitària, ja que estem davant d'una de les reformes més importants de l'educació superior. O pot ser no els interessa que tots opinem? S'ha pogut debatre el document marc d’aplicació del procés de convergencia europea de la UPV?
Per altra banda, no entenem la pressa que es té per implantar la reforma al 2010 quan encara no està res clar, i el que passa és que s'està fent tot molt ràpid i sense temps de reflexionar i debatre per poder complir la data límit legal.CONTINUA EN :

http://asambleaupv.forosactivos.net/bbaa-f6/resposta-al-correu-de-da-en-valencia-ii-t54.htm#124

cuk

Mensajes : 25
Fecha de inscripción : 02/12/2008

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba


 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.